Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Περιγραφή : Κοσμήματα πλεκτά με δέρμα, χάντρες, κορδόνι κ.α


                                                                   
                                                                          D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


  









                                                                   D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας













                                                                      D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                       
                             

                                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


                           


                                   D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας




        


                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας

                                              D.K.A.  



                        


                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


  

  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                                        D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                                    D.K.A.  




              D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                                    D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



   



                    D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


                                  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                 



                    D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


   



                  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας

  



                                    D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας





                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας




                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας





                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας









                D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                                      D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας



                       Περιγραφή : Κοσμήματα πλεκτά με σύρμα και χάντρες 



  
  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας























                                   



               D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας








                                  D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας


















                                                           D.K.A.  



                                 D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας




                              D.K.A.  

  δια χειρός Δήμητρας




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου